BIOS

CUNG CẤP VI SINH VẬT CÓ LỢI GIÚP PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ
CHỐNG THỐI NƯỚC, CHỐNG ĐEN BÙN ĐÁY AO

CÔNG DỤNG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN LV BIOS:
– Cung cấp vi sinh vật có lợi, giúp phân hủy mùn bã hữu cơ, khí độc, tạo môi trường sống sạch và ổn định cho tôm, cá, ếch phát triển.
– Tăng hàm lượng oxy hòa tan, cân bằng hệ sinh thái trong ao nuôi.
– Chống thối nước, chống đen bùn đáy ao, ổn định màu nước trong ao.

HOTLINE: 0286.2736.298

Mô tả

LV BIOS: SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN

THÀNH PHẦN:
Bacillus subtilis, Chất đệm vừa đủ.

CÔNG DỤNG:
– Cung cấp vi sinh vật có lợi, giúp phân hủy mùn bã hữu cơ, khí độc, tạo môi trường sống sạch và ổn định cho tôm, cá, ếch phát triển.
– Tăng hàm lượng oxy hòa tan, cân bằng hệ sinh thái trong ao nuôi.
– Chống thối nước, chống đen bùn đáy ao, ổn định màu nước trong ao.

CÁCH SỬ DỤNG:
– Dùng định kỳ: Dùng 1 kg/ 8.000 m3 – 10.000 m3 nước, định kỳ 7 – 10 ngày/ lần.
– Trường hợp nồng độ khí độc (NH3, H2S, NO2) cao, môi trường bị ô nhiễm: Dùng 1 kg/ 5.000 m3 nước.


CHỈ DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

“Sản phẩm không chứa các chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản theo các quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn