MAX ENZYME

CẢI THIỆN SỰ TIÊU HÓA THỨC ĂN
GIÚP CÁ, ẾCH, TÔM TĂNG TRỌNG NHANH, PHÁT TRIỂN TỐT

CÔNG DỤNG DINH DƯỠNG THỦY SẢN LV MAX ENZYME:
– Giúp cải thiện sự tiêu hóa thức ăn.
– Giúp tăng hiệu quả của sự chuyển hóa thức ăn.
– Ổn định các chất dinh dưỡng và thành phần khác có trong thức ăn.
– Giúp cá, ếch, tôm tăng trưởng nhanh, phát triển tốt.

HOTLINE: 0286.2736.298

Danh mục:

Mô tả

LV MAX ENZYME: THỨC ĂN BỔ SUNG DÙNG TRONG THỦY SẢN

THÀNH PHẦN:
Bacillus subtilis, Bacillus lichenifomis, Ca (từ CaCO3), Cellulase, Chất mang vừa đủ.

CÔNG DỤNG:
– Giúp cải thiện sự tiêu hóa thức ăn.
– Giúp tăng hiệu quả của sự chuyển hóa thức ăn.
– Ổn định các chất dinh dưỡng và thành phần khác có trong thức ăn.
– Giúp cá, ếch, tôm tăng trưởng nhanh, phát triển tốt.

CÁCH SỬ DỤNG:
– Sử dụng MAX ENZYME với tỷ lệ 1 kg/ 1 tấn thức ăn.


CHỈ DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

“Sản phẩm không chứa các chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản theo các quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn