An Giang: Khuyến khích hộ nuôi cá tra nhỏ lẻ chuyển sang loại cá khác

An Giang: Khuyến khích hộ nuôi cá tra nhỏ lẻ chuyển sang loại cá khác

Chi cục Thủy sản An Giang cho biết, tổng diện tích nuôi cá tra thương phẩm trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 1.235ha, sản lượng đạt 400.000-450.000 tấn/năm. Trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp và hộ nuôi liên kết đạt 87% (1.049ha), tỷ lệ hộ không liên kết chiếm 13% (186ha). Sau thời gian…

Vĩnh Long: Kiểm soát dịch bệnh thủy sản dài hạn

Vĩnh Long: Kiểm soát dịch bệnh thủy sản dài hạn

Phê duyệt kế hoạch phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi đến năm 2030, ưu tiên xây dựng cơ sở/vùng sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh… tỉnh Vĩnh Long đang chú trọng phát triển dài hạn cho ngành thủy sản. Nuôi trồng thủy sản nước ngọt là một…

Đồng Tháp: Tập trung xây dựng, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ cho ngành hàng cá tra

Đồng Tháp: Tập trung xây dựng, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ cho ngành hàng cá tra

Tiếp tục nâng cao giá trị ngành hàng cá tra đến năm 2025, tỉnh Đồng Tháp định hướng vận hành và sản xuất cá tra theo chuỗi khép kín từ nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ. Đồng thời áp dụng nhiều tiến bộ khoa học công nghệ vào trong sản xuất và chế biến…