Giải pháp điều trị bệnh Xuất Huyết, Đỏ Lườn trên Cá Nàng Hai

Giải pháp điều trị bệnh Xuất Huyết, Đỏ Lườn trên Cá Nàng Hai (Cá Thát Lát)

Cùng xem quy trình điều trị khi cá thát lát (cá nàng hai) bị bệnh qua video dưới đây nhé.

ĐẶC TRỊ XUẤT HUYẾT, PHÙ ĐẦU, GAN THẬN MỦ

Similar Posts